Git – Lệnh checkout branch

Nếu chúng ta làm việc trên nhiều branch thì phải thực hiện thao tác chuyển đổi branch, và trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi.

1. Git Checkout Branch

Để chuyển đổi qua lại giữa các nhánh, ta dùng lệnh git checkout TÊN_NHÁNH

git checkout <branch_name>

Chú ý là không có tham số -b nhé.

Như vậy muốn đổi branch làm việc từ master sang task1 thì ta làm như sau.

$ git checkout task1
Switched to branch 'task1'

Kết quả trả về là "Switched to branch 'task1'" thì tức là bạn đã chuyển đổi thành công.

git lệnh checkout branch

2. Lời kết

Khá đơn giản phải không nào, để chuyển đổi giữa các branch thì chỉ cần gõ git checkout branch_name là được. Bài tiếp theo mình sẽ nói về cách merge branches.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

arrow