Hiển thị Menu Breadcrumb trong WordPress với SEO by Yoast

Hiển thị Menu Breadcrumbs là tập hợp các đường liên kết phân cấp giúp người dùng có thể biết được mình đang ở vị trí nào trên website đó.

Hiển thị Menu Breadcrumb trong WordPress với SEO by Yoast

Đầu tiên bạn cần làm làcài đặt và kích hoạt plugin Yoast SEO.

Khi kích hoạt, bạn cần vào SEO » Advanced và chọn ‘Enable breadcrumbs’

Bạn sẽ thấy một số tùy chọn để thay đổi cách hiển thị breadcrumb. Mặc định sẽ hoạt động với hầu hết mọi người, tuy nhiên, bạn có thể thay đổi bất kỳ thứ gì bạn thích.

Khi bạn đã hoàn tất, hãy nhấp vào nút save changes để lưu cài đặt.

Hiển thị thanh menu Breadcrumb của Yoast

Một số giao diện WordPress đã hỗ trợ đường dẫn của Yoast. Bạn có thể truy cập trang web của mình và nhấp vào các bài viết để xem giao diện của bạn có hiển thị Menu Breadcrumb hay chưa?

Nếu chưa hiển thị thì bạn sẽ cần phải thêm một đoạn mã nhỏ vào chủ đề WordPress của mình. Chỉ cần thêm mã này vào tệp header.php của giao diện. Bạn nên đặt mã vào cuối tệp.

<?php 
	if ( function_exists('yoast_breadcrumb') ) {
		yoast_breadcrumb('<p id="breadcrumbs">','</p>');
	} 
?>

Bây giờ bạn hãy ra và truy cập lại vào các bài đăng, trang đơn lẻ để xem thanh điều hướng Breadcrumb đang hoạt động nhé.

Mình hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiển thị được Menu Breadcrumb trong WordPress.

  • Mình làm giống hương dẫn ra rôi nhưng mình muốn nó hiển thị giống của bạn thì phải làm ntn vây? Có thê hướng dẫn mình ko?

    Thích 1 Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

arrow