Hướng dẫn gọi tiêu đề bài viết mới nhất trong wordpress

Gần đây mình có nhận được các câu hỏi từ các độc giả về việc là “Làm thế nào tôi có thể lấy được những tiêu đề bài viết mới nhất và các liên kết tương ứng của bài viết đó?”. Trong bài viết này chúng ta cùng nhau giải quyết các vẫn đề đó nhé!

Code gọi tiêu đề bài viết mới nhất trong wordpress

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn gọi tiêu đề bài viết mới nhất mà blog HIHIWEB vẫn đang phải dùng để gọi tiêu đề bài viết ví dụ thì các bạn có thể nhìn thấy ở trên thanh header trên cùng của mình có nút thông báo, tại đó mình đã gọi ra 5 tiêu đề bài viết mới nhất. Lưu ý là chỉ tiêu đề và kèm theo link thôi nhé!

Để lấy tiêu đề bài viết mới nhất trong wordpress chúng ta sử dụng vòng lặp sau.

<ul>
  <?php $posts_query = new WP_Query('posts_per_page=5');
    while ($posts_query->have_posts()) : $posts_query->the_post();
  ?>
  <li><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></li>
  <?php endwhile; wp_reset_query(); ?>
</ul>

Xong rồi đấy, quá nhanh quá nguy hiểm.

Kết luận

Thực sự mà nói thì cách lấy tiêu đề này cũng giống như bạn gọi các bài viết ra mà thôi, nhưng ở đây mình chỉ lấy tiêu đề của bài viếtđường dẫn bài viết, còn đầy đủ hơn thì gồm có hình ảnh bài viết và mô tả ngắn vvv…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

arrow