Giảm giáMẫu website bán hàng đặt sản

Thiết kế website đăng tin BĐS

Giao diện trang BĐS

Trang chi tiết trang tin của dự án cần bán
Trang chi tiết trang tin của dự án cần bán

—————

Trang chi tiết dự án bất động sản tab Video
Trang chi tiết dự án bất động sản tab Video

—————

Trang chi tiết dự án bất động sản tab Liên hệ
Trang chi tiết dự án bất động sản tab Liên hệ

—————

Trang chi tiết dự án bất động sản tab bản đồ
Trang chi tiết dự án bất động sản tab bản đồ

—————

Danh sách các tin rao vặt bất động sản
Danh sách các tin rao vặt bất động sản

—————

Trang cập nhật thông tin user
Trang cập nhật thông tin user

—————

Trang đăng tin rao vặt cho khách tham gia
Trang đăng tin rao vặt cho khách tham gia

—————

Trang danh sách các tin rao vặt của 1 user
Trang danh sách các tin rao vặt của 1 user

Giao diện Admin

đang cập nhật.