·

Có bao giờ bạn thấy thương mẹ?

Có bao giờ bạn thấy THƯƠNG MẸ khi mua một thứ gì đó GIÁ TRỊ?

Tôi đã từng suy diễn ra viễn cảnh… nếu…như 1 ngày nào đó mẹ và cha không còn bên cạnh tôi mỗi ngày thì cuộc sống của tôi sẽ như thế nào? Rồi tôi lại bật khóc như 1 đứa trẻ vì tôi biết rồi đây ai cũng sẽ chết nhưng tôi nghĩ tôi phải báo hiếu cho cha mẹ được an nhàn vui vẻ khi còn sống chứ cúng kiến linh đình làm gì khi cha mẹ đã mãi ra đi. Tôi có lời khuyên chân thành đến những ai còn cha mẹ thì hãy trân trọng khi ông bà cha mẹ còn sống đừng để đến khi họ mất đi mới hối hận và thốt ra 2 từ giá như… lúc đó đã quá muộn rồi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

arrow