Gọi các bài viết theo một định dạng trong WordPress

Bạn muốn hiển thị các bài viết của một định dạng bài viết ví dụ như: bạn muốn lấy tất cả các bài đăng liên quan tới video hoặc liên quan tới hình ảnh, một tính năng hỗ trợ rất hay trên WordPress đó là cho phép người dùng lựa chọn định dạng cho loại post hiển thị.

Hiển thị các bài đăng theo định dạng của bài viết

Nhưng điều này mới chỉ giúp bạn định dạng được bài post đó thuộc định dạng nào thôi, nhưng làm sao để lấy ra các bài viết đó theo đúng định dạng thì lại là việc khác. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy những bài viết theo các định dạng mà các bạn cần lấy ra.

Sử dụng get_template_part ()get_post_format () để có được một vòng lặp dựa trên định dạng, Điều này giả định rằng bạn đã tạo một tệp loop.php (format-status.php) định dạng cho mỗi định dạng được sử dụng trong chủ đề của bạn để bạn chỉ cần gọi nó:

get_template_part( 'format', get_post_format() );

Và bạn cũng có thể truy vấn các bài đăng dựa trên định dạng của chúng:

      $args = array(
        'tax_query' => array(
          array(
            'taxonomy' => 'post-format',
            'field' => 'slug',
            'terms' => array( 'post-format-quote' )
          )
        )
      )
      $query = new WP_Query( $args );

và cuối cùng bạn có thể sử dụng “post_class ();” chức năng theo kiểu dựa trên CSS

<div id="post-<?php the_ID(); ?>" <?php post_class(); ?>>

Code trên sẽ xuất ra html như sau:

<div id="post-id" class="post format-status">

Hy vong bài viết này sẽ giúp ích các bạn trong quá trình làm việc với wordpress.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

arrow