Thêm hình ảnh nổi bật – hình thu nhỏ bài đăng trong WordPress

Các hình ảnh nổi bật còn được gọi là hình thu nhỏ bài đăng là một tính năng phổ biến trong các chủ đề WordPress. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn bạn cách thêm hình ảnh nổi bật hoặc đăng hình thu nhỏ trong WordPress.

Bạn có thể nghĩ tại sao mình sử dụng hình ảnh nổi bật và hình thu nhỏ thay thế cho nhau. Vâng, khi tính năng này được giới thiệu lần đầu tiên trong WordPress 2.9, nó được gọi là hình thu nhỏ bài đăng. Tuy nhiên, trong phiên bản tiếp theo nó đã được đổi tên thành hình ảnh nổi bật.

Hướng dẫn thêm hình ảnh nổi bật hoặc hình thu nhỏ bài đăng cho người mới bắt đầu với WordPress

Một cách dễ dàng để tìm hiểu xem chủ đề của bạn có hỗ trợ hình ảnh nổi bật hay không bằng cách truy cập trình chỉnh sửa bài đăng. Chỉ cần tạo một bài đăng mới và cuộn xuống một chút để xem có phần được gọi là hình ảnh nổi bật ở phía bên phải màn hình hay không.

Thêm hình thu nhỏ bài đăng hoặc hình ảnh nổi bật trong WordPress

Để thêm hình ảnh nổi bật trong bài đăng trên WordPress, bạn nhấp vào liên kết “Set Featured Image” bên trong phần Featured Image được hiển thị trong ảnh chụp màn hình ở trên.

Thao tác này sẽ mở trình tải lên phương tiện WordPress. Bạn sử dụng nó để tải lên một hình ảnh từ máy tính của bạn hoặc hình ảnh có sẵn từ thư viện của bạn. Sau khi bạn chọn ảnh, bạn nhấp vào nút Set Featured Image.

Hình ảnh sẽ xuất hiện trong phần Featured Image như sau:

Mặc dù hình ảnh nổi bật là một tính năng phổ biến đa số các theme có sẵn, vẫn có thể bạn đang sử dụng một chủ đề không hỗ trợ hình ảnh nổi bật. Trong trường hợp đó, bạn có thể thêm mục hình ảnh nổi bật cho chủ đề của mình.

Để thêm hình ảnh nổi bật trong một chủ đề, bạn cần thêm dòng mã này vào tệp functions.php của chủ đề của bạn:

add_theme_support( 'post-thumbnails' );

Mã này sẽ bật hình ảnh nổi bật cho bài viết và trang. Bây giờ bạn có thể truy cập bài đăng hoặc trang và bạn sẽ thấy tùy chọn hình ảnh nổi bật được bật.

Tuy nhiên, khi bạn đặt một hình ảnh nổi bật, nó sẽ không tự động hiển thị trong chủ đề WordPress của bạn. Để hiển thị hình ảnh nổi bật trong chủ đề của bạn, bạn cần phải gọi dòng mã này vào nơi bạn muốn hiển thị hình ảnh nổi bật thường được đặt trong vòng lặp:

<?php the_post_thumbnail(); ?>

Đoạn mã trên là chức năng cơ bản mà bạn cần thêm ảnh nổi bật và hiển thị hình ảnh nổi bật trong chủ đề của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

arrow